Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

Valdkond:
Arengukavad ja planeeringud
Vald:
Kohtla vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Kohtla Vallavalitsus
Tähtaeg:
31.05.2015
Valmimisaeg:
17.10.2014 — 31.05.2015
Sisestas:
Kristjan Karabelnik, 50 39 010; E-post: kristjan[ätt]alkranel.ee