Kolkja puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

KSH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga – 09.04.2014. a nr JT 6-8/13/29166-6.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Peipsiääre vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Peipsi Kalamees AS
Tähtaeg:
08.04.2014
Valmimisaeg:
27.06.2012 — 08.04.2014
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee