Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend

Trükis „Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend“ koostati ja ilmus 2007. a. lõpus.

Juhendmaterjali eesmärgiks on anda juhiseid kombineeritud pinnasfiltersüsteemide (nn hübriidsüsteemide) ja tehismärgalapuhastite projekteerimiseks ja ehitamiseks Eesti tingimustes ning mujal nö külmas kliimas (regioon, kus keskmine ööpäevane õhutemperatuur jääb pikemaks perioodiks alla 0 ºC). Välja on pakutud sobivad lahendused reoveepuhastuseks kehtestatud nõuete täitmiseks pinnasfiltersüsteemide rakendamisel. Samuti käsitletakse pinnasfiltersüsteemide olulisemaid opereerimisküsimusi.

Juhendis on kirjeldatud tehismärgala- ja pinnasfiltersüsteemide tüüpe, nende kombinatsioone ning erinevate süsteemide eeliseid ja puudusi. Juhend annab samuti ülevaate pinnasfiltrites ja tehismärgalades toimuvatest olulisematest puhastusprotsessidest, kasutatavatest filtermaterjalidest, filtrite taimestamisest ning soojustamise võimalustest, mis on eriti olulisel kohal Eesti kliimaoludes, kus talvised temperatuurid võivad langeda väga madalale. Samuti on esitatud kriteeriumid, mille alusel erinevat tüüpi pinnasfilter- ja tehismärgalasüsteeme ja nende kombinatsioone projekteerida ja rajada ning mille alusel määrata vajalikud puhastussüsteemide pindalad, mahud ja hinnad.

Töö on koostatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastamisel elluviidud projekti nr EU19215 “Kombineeritud tehismärgalasüsteemid reovee puhastamiseks” raames. Projekti teostajaks on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut ja Geograafia osakond. Projektis osalesid TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna juhataja professor Dr. Ülo Mander, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi Geograafia osakonna erakorraline teadur Kaspar Nurk ning TÜ Tehnoloogiainstituudi spetsialistid Alar Noorvee, Elar Põldvere ja Martin Maddison ja Kristjan Karabelnik. OÜ Alkranel osales projektis partnerina.

Juhendit palume kasutada informatsiooni hankimiseks ja tegevuste kavandamisel. Kombineeritud pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamisele võiks eelneda siiski konsultatsioon, näiteks juhendi toimetaja Alar Noorveega. Märkused ja küsimused on samuti teretulnud: Alar Noorvee (toimetaja), 55 40 579, alno@hot.ee.

Juhendit on võimalik alla laadida aadressilt: http://www.geo.ut.ee/pinnasfilter/pinnasfilter_juhend.zip

Juhendi trükiversioon on tasuta ning seda on võimalik saada, kui kontakteerute Elar Põldverega (Elar Põldvere, TÜ Geograafia osakond, 52 89 197, anai@ut.ee).

Valdkond:
Projekteerimine, Reoveepuhastite projekteerimine, Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
EAS
Tähtaeg:
30.11.2007
Valmimisaeg:
31.05.2005 — 30.11.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee