Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

Valminud on Konguta valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Konguta vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Konguta Vallavalitsus
Tähtaeg:
30.10.2008
Valmimisaeg:
31.05.2008 — 30.10.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee