Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2022 koostamine

Valdkond:
Arengukavad ja planeeringud
Vald:
Kõo vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Kõo Vallavalitsus
Tähtaeg:
17.07.2011
Valmimisaeg:
02.05.2011 — 17.07.2011
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee