Koostatud on eksperthinnang (eelhinnangu tasemel) detailplaneeringule

Hinnanguga kaetav objekt: Alla (22901:008:0141) ja selle lähiümbrus. Hinnang koostatakse eeldatavate oluliste negatiivsete keskkonnamõjude väljaselgitamiseks või nende puudumise kirjeldamiseks. Hinnangu koostamise käigus vaadeldakse muu hulgas:
– Detailplaneeringuga kavandatava mõju Struuga maastikukaitsealale (sh. Natura alad). Analüüsitakse ka kavandatava reoveepuhasti võimalikku asupaika ning puhasti ja sellest lähtuva heitvee mõjusid.
– Milline on paikkonnas üleujutatavad alad ja kuidas on võimalik detailplaneeringut ellu viia, et üleujutatavate alade ning kavandatava vahel ei tekiks olulisi negatiivseid mõjusid.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Illuka vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Vaggen AS
Tähtaeg:
02.03.2010
Valmimisaeg:
19.01.2010 — 02.03.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee