Kotinuka prügila sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Kotinuka prügila sulgemislahenduse muutmine.

Kotinuka prügila paikneb Jõhvi vallas Kotinuka külas, Jõhvi linna vahetus läheduses. Jäätmete ladestamine prügilasse lõpetati seoses Uikala prügila avamisega 2002. aastal.

Kotinuka prügimäe sulgemise üldplaneering koostati 1996. aastal Viatek Group Ltd poolt. Nimetatud planeeringu keskkonnamõju hindamine on läbi viidud AS Maves poolt 2002. aastal. 2003. aastal koostati AS Tallmac poolt Kotinuka prügila sulgemisprojekt, mis käsitleb prügila sulgemiseks uut lahendust aeroobse töötluse põhimõttel ning Kotinuka prügila sulgemisprojekt. Lisakõide: teine variant, mis käsitleb prügila sulgemist vana lahenduse kohaselt (vastavalt AS Maves poolt läbi viidud üldplaneeringu keskkonnamõju hindamises toodud esimesele alternatiivile). Sulgemisprojekti uut lahendust on täiendatud AS Kommunaalprojekt poolt 2005. aastal.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Jõhvi vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Uikala Prügila AS
Tähtaeg:
29.06.2006
Valmimisaeg:
27.03.2006 — 29.06.2006
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee