Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava koostamine

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maardu linn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
K&H AS
Tähtaeg:
14.10.2009
Valmimisaeg:
19.04.2009 — 14.10.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee