Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise kava koostamine

Valdkond:
Veemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid), Jäätmemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid), Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maardu linn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
K&H AS
Tähtaeg:
14.10.2009
Valmimisaeg:
19.04.2009 — 14.10.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee