Kukemetsa maardlas, Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne on heakskiidetud.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
TREF AS
Tähtaeg:
30.08.2011
Valmimisaeg:
21.02.2011 — 30.08.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee