Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine

Projekti eesmärgiks on töötada välja lahendus Kukruse jäätmehoidla (aherainemäe) ala keskkonnasäästlikuks korrastamiseks, välistades aherainemäe taassüttimise ohu ning täiendava õhu, pinnase ja põhjavee saastamise. 

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kohtla vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
19.11.2015
Valmimisaeg:
10.12.2014 — 19.11.2015
Sisestas: