AS Kuressaare Veevärk Kullimäe reoveepuhasti õhusaasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Kuressaare linn
Maakond:
Saare maakond
Klient:
Kuressaare Veevärk AS
Tähtaeg:
17.06.2017
Valmimisaeg:
22.03.2017 — 17.06.2017
Sisestas: