Kurtna katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

Koostatakse katlamaja välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt.

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Saku vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Saku Maja AS
Tähtaeg:
30.09.2016
Valmimisaeg:
22.08.2016 — 30.09.2016
Sisestas: