Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 28.06.2021 otsus nr 29 Lääne-Nigula valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine.

ÜP kehtestatud Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.08.2022 aasta otsusega nr 1-3/22-36.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Lääne-Nigula vald
Maakond:
Lääne maakond
Klient:
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Tähtaeg:
28.06.2021
Valmimisaeg:
08.02.2019 — 28.06.2021
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee