Lääne-Virumaa Sõmeru valla Papiaru lauda (77004:001:0027) maaüksuse osa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Sõmeru vald
Maakond:
Lääne-Viru maakond
Klient:
Eesti Kompost OÜ
Tähtaeg:
30.04.2010
Valmimisaeg:
31.03.2008 — 30.04.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee