Lageda kinnistu (51301:013:0023) ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Narva-Jõesuu linna territooriumile jäävate Lageda (51301:013:0023), Lalli (51301:013:0027), Lepa (51301:013:0026), Laane (51301:013:0028), Liini (51301:013:0025) ning nendega piirnevatele, riigi omandis olevatele katastrisse kandmata maadele (riigi reservmaa piiriettepanekud nr AT 0603010018 ja AT 0307299067) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Narva-Jõesuu linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Latvera OÜ
Tähtaeg:
30.05.2010
Valmimisaeg:
31.08.2009 — 30.05.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee