Lapi MT AS tootmiskompleksi välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Võru vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Lapi MT AS
Tähtaeg:
22.03.2016
Valmimisaeg:
25.01.2016 — 22.03.2016
Sisestas: