Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise KMH

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-3/16/1223-10 (01.06.2016. a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Veriora vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Leevi HPP OÜ
Tähtaeg:
01.06.2016
Valmimisaeg:
20.02.2014 — 01.06.2016
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee