Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-4/11/9637-13 (19.12.2011 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vastse-Kuuste vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Lootvina Kodukant MTÜ
Tähtaeg:
30.12.2011
Valmimisaeg:
04.05.2011 — 30.12.2011
Sisestas: