Luunja vallas Väike-Kabina maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline eelhinnang

Valdkond:
Eelhindamine, eelhinnang, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Saarevaim OÜ
Tähtaeg:
29.05.2016
Valmimisaeg:
04.05.2016 — 29.05.2016
Sisestas:
Kersti Kuum, 52 21 964; E-post: kersti[ätt]alkranel.ee