Maantee rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

KMH vastavaks tunnistatud – Transpordiameti otsus 14.10.2022. a nr 1.1-2/22/149.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine (KMH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartumaa
Klient:
Roadplan OÜ
Tähtaeg:
14.10.2022
Valmimisaeg:
28.09.2020 — 14.10.2022
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee