Maardu linnas asuva Rööpa IA (44603:002:0126) kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

KSH heaks kiidetud 14.09.18. a kirjaga nr 6-5/18/2685-8

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maardu linn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Nikamol OÜ
Tähtaeg:
14.09.2018
Valmimisaeg:
16.01.2011 — 14.09.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee