Maavara kaevandusloaga seonduvate transpordiküsimuste analüüsimine

Objekt: Vasalemma II lubjakivikarjäär

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Uuringute, analüüside, juhendmaterjalide ja metoodikate koostamine, Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Vasalemma vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Est-Paas OÜ
Tähtaeg:
29.11.2009
Valmimisaeg:
12.07.2009 — 29.11.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee