Maidla valla Savala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise ning reoveepuhasti eelprojekti koostamine

Valdkond:
Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine, Projekteerimine, Reoveepuhastite projekteerimine
Vald:
Maidla vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Maidla Vallavalitsus
Tähtaeg:
30.05.2010
Valmimisaeg:
24.02.2010 — 30.05.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee