Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise tehniline projekt. Keskkonnamõju eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Märjamaa vald
Maakond:
Rapla maakond
Klient:
Matsalu Veevärk AS
Tähtaeg:
18.11.2015
Valmimisaeg:
23.09.2015 — 18.11.2015
Sisestas: