Matsalu, Läänesaarte ja Emajõe-Võhandu veemajandusalaste ühtekuuluvusfondi (ÜF) projektide võimaliku mõju hinnang Natura 2000 aladele (KMH eelhinnang)

Valdkond:
Eelhindamine, eelhinnang, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maakond:
Ida-Viru maakond, Jõgeva maakond, Lääne maakond, Põlva maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond, Saare maakond, Tartu maakond, Võru maakond
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
12.08.2005
Valmimisaeg:
20.06.2005 — 12.08.2005
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee