MKT Holding OÜ keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse otsusega 25.04.2008 nr 32-10-1/17661-2 algatati MKT Holding OÜ keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnamõju hindamise objektiks on MTK Holdingule kuuluv puitkiudplaadi tootmiskompleks asukohaga Ida-Viru maakonda Püssi linna Männiku tn 16. Tootmiskompleksi arendajaks on MKT Holding OÜ, kes taotleb keskkonnakompleksluba märgtehnoloogial põhineva puitkiudplaadi tootmiskompleksile. Kavandatava puitkiudplaadi tootmiskompleksi planeeritud tootmismahuks on 20 000 tonni toodangut aastas. Püssi puitkiudplaadi tehase tootmisprotsess seisneb märgtehnoloogilises protsessis.

KMH aruanne on heaks kiidetud 29.01.2009

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Püssi linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
MKT Holding OÜ
Tähtaeg:
04.01.2009
Valmimisaeg:
30.04.2008 — 04.01.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee