MKT Holding OÜ puitkiudplaadi tootmiskompleksi veevõtu keskkonnaalase eksperthinnang

Eksperthinnang andis hinnangu:

1) Puurkaevude rajamise ja põhjaveehaaretega seoses (lähtuvalt võetava vee kogusest ja mõjudest piirkonna põhjaveevarudele)
2) Purtse jõest veevõtule (lähtuvalt võetava vee kogustest, selle mõjust jõe vooluhulgale ja jõe ökosüsteemile)

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Püssi linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
MKT Holding OÜ
Tähtaeg:
06.03.2008
Valmimisaeg:
17.02.2008 — 06.03.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee