MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamise aluseks oli MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotlus (24.10.2008), millele Tartumaa Keskkonnateenistus algatas keskkonnamõju hindamise 29.10.2008 (kiri nr 41-6-4/48975-2). MTÜ Emajõe Lodjaselts taotles luba Tartu linnas Ujula tn 98 kinnistul (kat. tunnus 79514:002:0014) asuva jõega ühenduses oleva basseini süvendamiseks ja jõega ühendustee loomiseks. Tegevuse eesmärgiks on ajalooliste laevade ja paatide sildumisvõimaluse loomine (st sadama rajamine) planeeritava Lodjapargi juurde. Keskkonnamõju hindamine hõlmab ka ehitusloa ja/või mõne muu tegevusloa väljastamise kaalumiseks või strateegiliste arengudokumentide algatamise otsustamiseks vajalikku teavet (KeHJS mõistes).

Detailsem teave OÜ-lt Alkranel (Elar Põldvere).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Emajõe Lodjaselts MTÜ
Tähtaeg:
29.05.2009
Valmimisaeg:
29.05.2008 — 29.05.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee