Mudajärve ja Mädajärve kinnistute kasutamise lühianalüüs

Läbiviidud töö „Mudajärve ja Mädajärve kinnistute kasutamise lühianalüüs“ eesmärk oli olemasoleva kaardimaterjali põhjal hinnata töö pealkirjas mainitud kinnistute kasutusvõimalusi elamuehituse eesmärkidel.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tudulinna vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Latvera OÜ
Tähtaeg:
30.09.2008
Valmimisaeg:
31.07.2008 — 30.09.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee