Mulgi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

ÜP vastu võetud 25. oktoober 2022 Mulgi vallavolikogu otsusega nr 80.

Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Mulgi Vallavalitsus
Tähtaeg:
25.10.2022
Valmimisaeg:
29.08.2019 — 25.10.2022
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee