Müra leviku modelleerimine dolokivi kaevandamisel Tarva dolokivikarjääris ning Natura 2000 alade teemaline analüüs

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Lääneranna vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Kivikandur OÜ
Tähtaeg:
10.04.2018
Valmimisaeg:
06.02.2018 — 10.04.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee