Müra leviku modelleerimine dolokivi kaevandamisel Tarva dolokivikarjääris ning Natura 2000 alade teemaline analüüs

Valdkond:
Üksikobjektidega seotud müra hindamised ja müralevi modelleerimised, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Lääneranna vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Kivikandur OÜ
Tähtaeg:
10.04.2018
Valmimisaeg:
06.02.2018 — 10.04.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee