Müralevi modelleerimine ja detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude eksperthinnang

Objekt: Uue-Kure, Kurepõllu, Kureniidu ja Vana-Kure kinnistute detailplaneering.

Valdkond:
Üksikobjektidega seotud müra hindamised ja müralevi modelleerimised, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Kuusalu vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Set Point OÜ
Tähtaeg:
22.12.2009
Valmimisaeg:
17.11.2009 — 22.12.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee