Müralevi modelleerimine Ületee kinnistule

Teostakse müralevi modelleerimine spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN. Müralevi modelleerimine jaotub tinglikult kaheks etapiks:
1. Olemasoleva olukorra modelleerimine.
2. Perspektiivse olukorra modelleerimine, mille käigus selgub ka müraseinade või –ekraanide kasutusvajadus ning sel juhul ka asetus ning parameetrid.

Tööde raames viiakse läbi aluskaardi digitaliseerimine (kaardile paigutatakse hooned, haljastus jms) ning analüüsitakse liiklusintensiivsust (lähtudes Maanteeameti mõõtmistest ja prognoosidest). Tulenevalt spetsiaaltarkavaraga läbiviidud modelleerimisest saadakse tulem, mis vormistatakse aruandena, kus esitatakse ülevaade teostatud analüüsist (sh. müralevi modelleerimise graafilised ja tabelites olevad tulemused) ning vajalike leevendavate meetmete rakendamise kokkuvõte (sh. müraseina rajamise hinnanguline maksumus), juhul kui modelleerimise tulemusel ilmneb kehtestatud normatiivide ületamisi.

Valdkond:
Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Saku vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Lootusprojekt OÜ
Tähtaeg:
27.09.2008
Valmimisaeg:
24.08.2008 — 27.09.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee