Muuga PM OÜ Muuga Suurfarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse seoses ettevõttele kuuluvas Muuga Suurfarmis (katastriüksuse tunnus 38101:002:0266) loomade arvu suurendamisega. Loa muutmise taotluse kohaselt soovib käitaja lõpetada seakasvatuse ja suurendada käitises ülesseatud tootmisvõimsust veiste intensiivkasvatuses 545 lüpsilehmani (piimatoodanguga kuni 5500 t/a) ning lisaks on käitises kohti 440 mullikale, 110 vasikale.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Laekvere vald
Maakond:
Lääne-Viru maakond
Klient:
Muuga PM OÜ
Tähtaeg:
30.01.2015
Valmimisaeg:
29.09.2013 — 30.01.2015
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee