Narva Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu eesmärkideks on tervisekompleksi ehitamine; terviseradade rajamine; maa-ala kruntideks jagamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine ning heitveekäitluse lahendamine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Narva linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Narva Linnavalitsus
Tähtaeg:
29.11.2007
Valmimisaeg:
20.06.2007 — 29.11.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee