Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla territooriumile jäävate Tikmani maaüksuste (51301:013:0018 ja 85101:002:0099) ja reformimata riigimaa detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vaivara vald, Narva-Jõesuu linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Eravere Grupp OÜ
Tähtaeg:
03.07.2008
Valmimisaeg:
31.01.2008 — 03.07.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee