Narva-Jõesuu linnas paikneva Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006) ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/11/13561-15 (20.05.2011 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Narva-Jõesuu linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Ust-Narva Investeeringud OÜ
Tähtaeg:
20.05.2011
Valmimisaeg:
01.07.2010 — 20.05.2011
Sisestas: