Narva linnas asuva Kalda tn 16 maaüksuse detailplaneeringu ja selle lähiala keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneering algatati Narva Linnavolikogu 09.06.2005.a otsusega nr 88/56, millega kinnitati ka selle lähteülesanne (DP 27-2005), Linnavolikogu 26.01.2007.a otsusega nr 30 muudeti 2005.a. kinnitatud lähteülesannet. Planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsusega nr. 158. Detailplaneering hõlmab Kalda tn 16, 16a ja 16b maaüksusi. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Narva linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Fester Arendus OÜ
Tähtaeg:
27.05.2024
Valmimisaeg:
27.05.2024 — 27.05.2024
Sisestas: