Neeruti II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

Eksperthinnangu vajaduse Neeruti kruusamaardlas kruusa kaevandamise keskkonnamõjude kohta tingis Palupera Vallavolikogu kiri nr 9-4.1.1/707 (26.10.2009; lisa 1), milles esitati Keskkonnaameti Põlva–Valga–Võru regioonile Palupera Vallavolikogu seisukoht Neeruti Karjäär OÜ-le Neeruti II kruusakarjääri avamiseks maavara kaevandamise loa väljaandmise kohta.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Palupera vald
Maakond:
Valga maakond
Klient:
Krüüdneri Karjäär OÜ
Tähtaeg:
06.01.2010
Valmimisaeg:
31.10.2009 — 06.01.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee