Nõlva kraavi avaveeline tehismärgalasüsteem (puhastuslodud). Ehitusprojekt.

Projekti eesmärk on Nõlva kraavile Uhti külas, Ülenurme vallas, Tartumaal (Maaparandussüsteemi kood: 2104440030010, ehitise kood: 002) ehitusprojekti koostamine avaveelise tehismärgalasüsteemi (puhastuslodude) rajamiseks.

Avaveelise tehismärgalasüsteemi (puhastuslodude) eesmärk on vähendada põllumajandusliku hajureostuse mõjusid ja vähendada kraavi vees orgaanilist reostust, heljuvainete reostust ja taimetoitainete sisaldust enne kraavi suubumist Porijõkke, aidates sellega kaasa Porijõe eutrofeerumise vähendamisele.

Valdkond:
Projekteerimine, Reoveepuhastite projekteerimine
Vald:
Ülenurme vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Eestimaa Looduse Fond
Tähtaeg:
30.10.2014
Valmimisaeg:
27.05.2014 — 30.10.2014
Sisestas:
Kristjan Karabelnik, 50 39 010; E-post: kristjan[ätt]alkranel.ee