Õppe- ja rekreatsioonikeskus „Meele vald“ väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valminud on Harjumaal Jõelähtme vallas Jõelähtme külas asuva õppe- ja rekreatsioonikeskuse „Meele vald“ väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Jõelähtme Vallavolikogu on algatanud (30.06.09.a otsus nr 520) „Jõelähtme kirikumõisa hoonete ja maade baasil „Õppe- ja rekreatsioonikeskuse Meele Vald“ rajamise ettevalmistamine” väljaarendamise kava ja selle KSH. Arengukava eesmärgiks on rajatava keskuse energiamajanduse, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kontseptuaalsete lähtekohtade koostamine, rekreatsioonikeskuse väljaarendamine. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Jõelähtme vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudus
Tähtaeg:
31.10.2009
Valmimisaeg:
17.03.2009 — 31.10.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee