OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

Valdkond:
Projekteerimine, Arengukavad ja planeeringud, Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine, Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Maakond:
Klient:
Tähtaeg:
07.02.2017
Valmimisaeg:
06.02.2017 — 07.02.2017
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee