OÜ Sanva ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse raudteeliiprite põletamiseks keskkonnamõju hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Sangaste vald
Maakond:
Valga maakond
Klient:
Sanva OÜ
Tähtaeg:
17.12.2008
Valmimisaeg:
26.11.2007 — 17.12.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee