OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Töö edastatud DP kehtestamismenetlusse.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Luunja Vallavalitsus
Tähtaeg:
13.03.2020
Valmimisaeg:
20.07.2016 — 13.03.2020
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee