Pae kinnistule ja Lukka katastriüksustele koostatava detailplaneeringu KSH

Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine kruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsu ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Türi vald
Maakond:
Järva maakond
Klient:
Toompuu OÜ
Tähtaeg:
25.03.2006
Valmimisaeg:
03.11.2006 — 25.03.2006
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee