Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr HJR 6-7/11/31874-4 (11.01.2012 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Paide linn
Maakond:
Järva maakond
Klient:
aqua consult baltic OÜ
Tähtaeg:
11.01.2012
Valmimisaeg:
12.05.2011 — 11.01.2012
Sisestas: