Pakkumise kutse dokumentide reoveepuhastite osa (Ahja, Ruusa, Leevaku ja Linte asulate reoveepuhastid) koostamine Emajõe-Võhandu alamvesikonna Ühtekuuluvusfondi taotluse Põlvamaa projekti realiseerimiseks projekteerimis-ehitustöövõtu meetodil

Valdkond:
Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Ahja vald, Räpina vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Keskkonnaprojekt OÜ
Tähtaeg:
30.07.2006
Valmimisaeg:
31.05.2006 — 30.07.2006
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee