Paluküla II – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Haaslava vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Suuremäe Karjäär OÜ
Tähtaeg:
26.04.2011
Valmimisaeg:
29.03.2011 — 26.04.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee