Paneeli 2a ümbruskonna analüüs

Valdkond:
Keskkonnaülevaatused ja keskkonnakorralduskavad, Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tallinn
Maakond:
Harjumaa
Klient:
Estover OÜ
Tähtaeg:
30.10.2017
Valmimisaeg:
11.10.2017 — 30.10.2017
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee