Pärnu linna ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ning laiendamine. Keskkonnamõju eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Pärnu linn
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Infragate Eesti AS
Tähtaeg:
28.09.2015
Valmimisaeg:
16.08.2015 — 28.09.2015
Sisestas:
Kätlin Pitman, 7 366 676; E-post: katlin[ätt]alkranel.ee